De Uil Contact
020 752 09 01
06 49 08 26 45
Een tweede thuis,
zo voelt dat bij De Uil.
// Home / Over De Uil / Wet kinderopvang

Wet kinderopvang

De kwaliteit van de kinderopvang is een zaak van de overheid, aanbieders van kinderopvang en ouders die gebruik maken van kinderopvang.

Volgens de Wet kinderopvang zijn ondernemers in de kinderopvang verplicht ‘verantwoorde kinderopvang’ aan te bieden. Dit is kinderopvang die bijdraagt aan een goede ontwikkeling van een kind in een veilige en gezonde omgeving.

Het kwaliteitsbeleid is vastgelegd in de ‘Beleidsregels kwaliteit kinderopvang’ als onderdeel van de Wet kinderopvang. Deze beleidsregels zijn gebaseerd op het convenant ‘Verantwoorde kinderopvang: verdere stappen naar de toekomst’. Dit convenant hebben de aanbieders en de afnemers in de kinderopvang samen opgesteld..

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit van de opvang. De GGD voert regelmatig inspecties uit. Het Rijk is verantwoordelijk voor het landelijke toezicht hierop. Sinds de Wet kinderopvang is alle formele opvang verplicht zich bij de gemeente te melden. De GGD. registreert en controleert de opvang. Daarmee bestrijdt de GGD illegale opvang en pakt kindercentra die tekort schieten aan. De wet geeft daarvoor handhavinginstrumenten.

De Uil Kinderopvang - Heemstedestraat 22

Download hier het GGD inspectierapport van De Uil Kinderopvang (Jaarlijks onderzoek 28-06-2022)

De Uil Kinderopvang - Heemstedestraat 26

Download hier het GGD inspectierapport van De Uil Kinderopvang (Jaarlijks onderzoek 07-02-2023)

Voor meer informatie over de wet kinderopvang en financiering kunt u terecht op de volgende website: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang