De Uil Contact
020 752 09 01
06 49 08 26 45
Zorgzaamheid en persoonlijke
aandacht voor ieder kind
// Home / Voor ouders / Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

Voor ons kinderdagverblijf is een vertrouwenspersoon aangesteld. Wij bieden hiermee de mogelijkheid om in vertrouwen te spreken over zaken waarbij u het gevoel heeft niet terecht te kunnen bij de medewerkers of het management van ons kinderdagverblijf.

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en deskundig.

De contactgegevens van de vertrouwenspersoon zijn:
Mw. drs. S. Boushaba
telefoonnummer: 06 - 39176849
e-mail: Samihaboushaba@gmail.com