De Uil Contact
020 752 09 01
06 49 08 26 45
Zorgzaamheid en persoonlijke
aandacht voor ieder kind
// Home / Voor ouders / Oudercommissie

Oudercommissie De Uil Kinderopvang

De Wet Kinderopvang die sinds 1 januari 2005 van kracht is, geeft ouders het recht onze kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen. Wilt u met ons meepraten en meebeslissen, meld u dan aan voor de vrijwillige functie van commissielid.

Oudercommissielid

Oudercommissieleden kunnen bijvoorbeeld met elkaar praten over de organisatie van de dag van de leidster, de omgang van de pedagogisch medewerker met ouders, het pedagogisch beleidsplan, het organiseren van feesten en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie.

De oudercommissie:

adviseert gevraagd en ongevraagd de locatiemanager
onderhoudt contacten met andere ouders

fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure

mee willen praten en beslissen
willen samenwerken met andere ouders in de oudercommissie
drie keer per jaar beschikbaar zijn voor een vergadering