De Uil Contact
020 752 09 01
06 49 08 26 45
Zorgzaamheid en persoonlijke
aandacht voor ieder kind
// Home / Voor ouders / Klachten

Klachten

Wij vinden het niet alleen heel belangrijk dat de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen bij De Uil Kinderopvang, ook is het essentieel dat ouders hun kleine wondertjes met een gerust hart bij ons achterlaten. Wij proberen open, transparant en toegankelijk te zijn.

U maakt als ouders gebruik van onze kinderdagverblijforganisatie. Onze medewerkers doen hun uiterste best om u en uw kind zo goed mogelijk en volgens gemaakte afspraken van dienst te zijn.

Als u over de dienstverlening niet tevreden bent of klachten hebt, zijn onze medewerkers graag bereid daarover met u te praten om tot een oplossing te komen.

In het klachtenreglement wordt nauwkeurig beschreven waar ouders naar toe kunnen wanneer zij klachten hebben rond opvang en organisatie.

Dit reglement staat beschreven in de documenten 'Interne klachtenbehandeling' en 'Externe klachtenregeling De uil Kinderopvang' die op de locatie ter inzage liggen.

Klachtencommissie

Wij hechten er waarde aan om eventuele klachten direct zelf met u op te lossen op de manier zoals in het ouderbeleid beschreven. Wanneer u echter zelf deze stap om welke reden dan ook niet wilt of kunt volgen kunt u de onafhankelijke klachtencommissie zelfstandig benaderen.

Indien u niet tevreden bent over de interne klachtafhandeling van De Uil Kinderopvang, kunt u (alsnog) een klacht indienen bij De Geschillencommissie Kinderopvang. De locatiemanager draagt zorg voor de informatieverstrekking over deze procedure aan de ouders.

De Geschillencommissie contactgegevens

Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Telefoonnummer 070 310 53 10
www.degeschillencommissie.nl