De Uil Contact
020 752 09 01
06 49 08 26 45
Uw kind is bij ons
in veilige handen
// Home / Voor ouders / Dagindeling

Dagindeling

Wij hebben op de groepen een vast dagritme; dit ritme brengt structuur en overzicht mee voor de kinderen. Structuur en overzicht is van belang voor de emotionele veiligheid van de kinderen. Wij proberen met alle kinderen het ritme te volgen, maar uiteraard is dit voor baby’s anders. Voor de baby’s is het van belang dat er ongeveer hetzelfde ritme als thuis wordt gevolgd. Wij streven hier dan ook naar en stellen het schema van de baby vast in overleg met de ouders. Het dagritme ziet er als volgt uit:

binnenkomst
gezamenlijk fruitmoment met vers fruit
activiteiten en vrij spelen of buiten spelen
biologische warme maaltijd
Voorlezen en daarna slapen en rustmoment met een peuter-plus activiteit voor de oudste peuters
crackers/ yoghurt en wat drinken
activiteit, vrij spelen en/of buiten spelen
broodmaaltijd
ophaal moment
Wij hanteren de haal en brengtijden in verband met de rust voor de kinderen. In specifieke situaties is het mogelijk om uw kind eerder op te halen of later te brengen, bijv. in het geval van doktersbezoek. Wij vernemen dit echter graag even van tevoren. Ook als uw kind niet komt horen wij dit graag.