De Uil Contact
020 752 09 01
06 49 08 26 45
Een tweede thuis,
zo voelt dat bij De Uil.
// Home / Voor ouders / Openingstijden

Openingstijden De Uil Kinderopvang

Onze openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 18.30 uur. Wij zijn het hele jaar geopend met uitzondering van de officiële feestdagen.

Wenst u ruimere opvangtijden tussen 7.00 - 19.00 uur dan kunt u contact met ons opnemen voor de tarieven.
U kunt uw kind ‘s ochtends brengen tussen 7.30 uur en 9.15 uur en ’s avonds ophalen tussen 16.00 uur en 18.15 uur. Wij hechten veel belang aan een zekere regelmaat. Door de dagelijks terugkerende activiteiten zoals gezamenlijk eten aan tafel en slapen krijgt uw kind zekerheid en greep op de gebeurtenissen. Het is dan ook belangrijk dat u niet teveel van bovengenoemde tijden afwijkt, zodat de rust in de groepen bewaard blijft. In onderling overleg kan in individuele gevallen worden afgeweken van de haal- en brengtijden.

De Uil Kinderopvang is 52 weken per jaar geopend van maandag tot en met vrijdag met uitzondering van officiele feestdagen conform CAO-kinderopvang.
Met Sinterklaas, kerstavond en oudejaarsavond sluiten wij om 17.00 uur.
Vrije dagen en vakanties dienen één maand van te voren kenbaar gemaakt te worden aan de groepsleiding.

07.30 - 18.30
07.30 - 18.30
07.30 - 18.30
07.30 - 18.30
07.30 - 18.30

Tarifering i.v.m. feestdagen

De officiële feestdagen en studiedagen voor 2024 zijn verwerkt in de tarieven die De Uil Kinderopvang hanteert.

Woensdag 10 April
Maandag 17 juni
Vrijdag 29 maart
Maandag 1 april
Donderdag 9 mei
Maandag 20 mei
Maandag 5 t/m vrijdag 16 augustus
Woensdag 25 & Donderdag 26 december