De Uil Contact
020 752 09 01
06 49 08 26 45
Zorgzaamheid en persoonlijke
aandacht voor ieder kind
// Home / Voor ouders / Informatie en evaluaties

Informatie en evaluaties voor ouders

Afnemen extra dagdelen of ruilen

Heeft u een extra dag opvang nodig? Dat lukt meestal wel.
Het is bij De Uil Kinderopvang mogelijk om extra dagdelen af te nemen of dagdelen te ruilen. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden.

Extra dagdelen afnemen of ruilen is alleen mogelijk mits de groepsgrootte en de PMKR het toelaat. Ruilen kan alleen binnen twee weken plaatsvinden en niet in verband met ziekte of vakantie van het kind. Bij het afnemen van extra dagdelen wordt het formulier extra opvang ingevuld, ruildagen worden duidelijk op de weekplanning aangegeven.

Dagen ruilen of extra opvangdagen kunt u op 2 manieren aanvragen:
1. bij de groepsleidser op de vestiging
2. per e-mail (info@kdvdeuil.nl)

Indien u de aanvraag per e-mail heeft ingediend (optie 2), dan ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw aanvraag. Mocht er onverhoopt geen plaats zijn dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Heeft u per week of maand een ander rooster, dan stellen wij in overleg met u een wisselend opvangschema samen. Neem hiervoor contact op: 020-7520901 of stuur een email naar info@kdvdeuil.nl

Observatiegesprekken

Elk jaar zijn er observatiegesprekken. U evalueert dan met de teamleider van de groep hoe het gaat met uw kind en waar eventueel op gelet kan worden. Heeft u op welk moment dan ook vragen of opvoedadvies nodig? Onze Pedagogisch medewerkers staan altijd voor u klaar.

In een speciaal kindboek houden we nauwkeurig bij hoe uw kind zich ontwikkelt. Tijdens de overdracht, in de ochtend of aan het einde van de dag, kan het kindboek erbij gehaald worden om uw kind te bespreken. Zo blijft u als ouder van dag tot dag goed op de hoogte.