De Uil Contact
020 752 09 01
06 49 08 26 45
Zorgzaamheid en persoonlijke
aandacht voor ieder kind
// Home / Voor ouders / Ziektebeleid

Ziektebeleid De Uil Kinderopvang

De Uil Kinderopvang hanteert een beleid zieke kinderen. Wij volgen hierbij de richtlijnen van de GGD. Het is moeilijk om precies aan te geven wanneer een kind precies ziek is en opgehaald moet worden door de ouders. Voor de beoordeling hiervan zullen wij altijd kijken naar het welbevinden van het kind. Wanneer een kind zichzelf niet prettig voelt en extra aandacht nodig heeft dan hoort het thuis. Wanneer een kind bij ons op de groep ziek wordt, nemen wij contact op met de ouders met het verzoek het kind op te halen.

Wij hebben hierbij te maken met verschillende belangen van kinderen, ouders en omstandigheden waaronder de pedagogisch medewerkers moeten werken. Wij zullen een zorgvuldige afweging maken tussen deze belangen.

Medicijngebruik

Medicijngebruik valt altijd onder de verantwoordelijkheid van de ouders. Wanneer de handelingen voor ons praktisch uitvoerbaar zijn vragen wij de ouders de ‘overeenkomst gebruik medicijnen’ in te vullen.